Laboratorní rozbory

Akreditovaná zkušební laboratoř

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1340 akreditovaná ČIA, o.p.s podle ČSN EN ISO/IEC 17025 (osvědčení o akreditaci č. 104/2020) provádí:

  • chemické rozbory všech druhů vod včetně odběru a svozu
  • rozbor pitné vody v rozsahu daném vyhláškou MZ ČR č. 252/2004 Sb.
  • organický rozbor krmiv, rostlin
  • analýzy půdy a dalších biologických materiálů,analýzy kalů, kompostů
  • rozbory mléka se zaměřením na jeho kvalitu, chemické složení, technologické vlastnosti, zdravotní, hygienické a mikrobiologické ukazatele

Manažer kvality akreditované zkušební laboratoře

Ing. Aleš Veselý
Tel.: 583 392 143
Mob.: 733 739 096
E-mail: ales.vesely [at] vuchs.cz


Provádíme i řadu neakreditovaných rozborů

  • stanovení obsahu makro- a mikroprvků včetně rizikových mikroprvků v půdách
  • analýzy chemických a nutričních parametrů krmiv (sušina, koncentrace dusíkatých látek, vláknina, tuk, popel, ADF, NDF a makro- i mikroelementy
  • hodnocení organických hnojiv zahrnující stanovení obsahu dusíku, fosforu a minerálů
  • odběry vzorků půdy a krmiv pro následné analýzy
  • analýzy mastných kyselin a PCB na plynovém chromatografu v mase, mléce, půdě a chlévské mrvě