Laboratorní rozbory

Akreditovaná zkušební laboratoř

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1340 akreditovaná ČIA, o.p.s podle ČSN EN ISO/IEC 17025 (osvědčení o akreditaci č. 104/2020) provádí:

 • chemické rozbory všech druhů vod včetně odběru a svozu
 • rozbor pitné vody v rozsahu daném vyhláškou MZ ČR č. 252/2004 Sb.
 • organický rozbor krmiv, rostlin
 • analýzy půdy a dalších biologických materiálů,analýzy kalů, kompostů
 • rozbory mléka se zaměřením na jeho kvalitu, chemické složení, technologické vlastnosti, zdravotní, hygienické a mikrobiologické ukazatele

Manažer kvality akreditované zkušební laboratoře

Bc. Veronika Vinklářová
Tel.: 583 392 143
Mob.: 739 234 260
E-mail: veronika.vinklarova [at] vuchs.cz


Provádíme i řadu neakreditovaných rozborů

 • stanovení obsahu makro- a mikroprvků včetně rizikových mikroprvků v půdách
 • analýzy chemických a nutričních parametrů krmiv (sušina, koncentrace dusíkatých látek, vláknina, tuk, popel, ADF, NDF a makro- i mikroelementy
 • hodnocení organických hnojiv zahrnující stanovení obsahu dusíku, fosforu a minerálů
 • odběry vzorků půdy a krmiv pro následné analýzy
 • analýzy mastných kyselin a PCB na plynovém chromatografu v mase, mléce, půdě a chlévské mrvě
 • stanovení organického/celkového/anorganického uhlíku na přístroji PrimacsSNC-100 (Skalar) pro pevné i kapalné vzorky
 • stanovení dusíku na přístroji PrimacsSNC-100 (Skalar) pro pevné i kapalné vzorky

» Více informaci na samostatných webových stránkách naší laboratoře https://laborator-agrovyzkum.cz/