LOS-P

LOS-P je pomocným nástrojem, který umožňuje snadnou predikci parametrů výživné hodnoty v systému NEL – PDI, který je na základě normativních doporučení potřeby živin, hodnocení výživné hodnot a doporučení komise výživy hospodářských zvířat ČAZV využíván ČR. Na podkladě získaných výsledků z bilančních pokusů na jalovicích a provedený testů in-vitro, které se uskutečnily v rámci řešení projektu NAZV č. QJ1510312, byly formulovány vztahy, umožňující sestavení programu.

» webová aplikace