LOS-P

Predikce výživné hodnoty luskovino-obilných směsek na podkladě základních laboratorních stanovení

Úvod

LOS-P je pomocným nástrojem, který umožňuje snadnou predikci parametrů výživné hodnoty v systému NEL – PDI, který je na základě normativních doporučení potřeby živin, hodnocení výživné hodnot a doporučení komise výživy hospodářských zvířat ČAZV využíván ČR. Na podkladě získaných výsledků z bilančních pokusů na jalovicích a provedený testů in-vitro, které se uskutečnily v rámci řešení projektu NAZV č. QJ1510312, byly formulovány vztahy, umožňující sestavení programu.

Parametry směsky

  • Vyplňte údaje získané ze základní rozborů: sušiny, N-látek, vlákniny, tuku a popelovin v kg sušiny.
  • Desetinná čísla zadávejte s použitím desetinné tečky.
  • Popis vzorku (název) je nepovinný parametr sloužící k zpřehlednění výstupu. Všechny ostatní parametry musí být vyplněny.

Predikce

názevzkratkapredikce
Metabolizovatelná energieME
Neto energie laktaceNEL
Neto energie výkrmuNEV
Ve střevě stravitelný nedegradovatelný protein (dusíkaté látky)PDIA
Skutečně stravitelné dusíkaté látky („proteiny“) v tenkém střevě, které zahrnují ve střevě stravitelné nedegradovatelné dusíkaté látky a mikrobiální bílkoviny, které mohou být v bachoru syntetizovány z degradovatelnýchPDIN
Skutečně stravitelné dusíkaté látky („proteiny“) v tenkém střevě, které zahrnují ve střevě stravitelné nedegradovatelné dusíkaté látky a mikrobiální bílkoviny, které mohou být v bachoru syntetizovány z energie krmiva.PDIE
názevzkratkapredikce
Metabolizovatelná energieME
Neto energie laktaceNEL
Neto energie výkrmuNEV
Ve střevě stravitelný nedegradovatelný protein (dusíkaté látky)PDIA
Skutečně stravitelné dusíkaté látky („proteiny“) v tenkém střevě, které zahrnují ve střevě stravitelné nedegradovatelné dusíkaté látky a mikrobiální bílkoviny, které mohou být v bachoru syntetizovány z degradovatelnýchPDIN
Skutečně stravitelné dusíkaté látky („proteiny“) v tenkém střevě, které zahrnují ve střevě stravitelné nedegradovatelné dusíkaté látky a mikrobiální bílkoviny, které mohou být v bachoru syntetizovány z energie krmiva.PDIE

LOS-P, verze 1.0, © Agrovýzkum Rapotín s.r.o. 2018. Vytvořeno v rámci projektu QJ1510312.