Kontakty

Jednatel společnosti

Bc. Jiří Bálek
Tel.: 583 392 111
E-mail: jiri.balek [at] vuchs.cz

Fakturační údaje

Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
Výzkumníků 863
788 13 Rapotín

Tel.: 583 392 111
Mob.: 733 739 097
E-mail: vuchs [at] vuchs.cz

IČ: 26788462
DIČ: CZ699002721

Bankovní spojení:
KB Šumperk, č. účtu: 5882410257/0100

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 25 372.

Agrovýzkum Rapotín s.r.o. / Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

Jméno, titul Telefon E-mail Pracovní zařazení
Bálek Jiří, Bc. 583 392 111 jiri.balek [at] vuchs.cz Jednatel společnosti
Flášarová Markéta, Bc. 583 392 111,
734 203 973,
733 739 097
marketa.flasarova [at] vuchs.cz Projektová manažerka, Sekretariát
Franková Adéla 583 392 152 adela.frankova [at] vuchs.cz Technický pracovník – produkce krmiv a agroekologie
Gruškovská Adéla 583 392 140 adela.gruskovska [at] vuchs.cz Zootechnik
Holátko Jiří, Mgr., Ph.D. Vědecký pracovník
Hrabánková Šárka Lucie 583 392 145 sarka.lucie.hrabankova [at] vuchs.cz Technický pracovník – zkušební laboratoř
Koza Marian, Ing. 583 392 117 marian.koza [at] vuchs.cz IT specialista
Látal Oldřich, Ing., Ph.D. oldrich.latal [at] vuchs.cz Vědecký pracovník
Malyugina Svetlana, Ing. 583 392 172 svetlana.malyugina [at] vuchs.cz Výzkumný a vývojový pracovník – specialista v oblasti biotechnologie rostlin
Nováková Anna 583 392 155 anna.novakova [at] vuchs.cz Technický pracovník – produkce krmiv a agroekologie
Pozdíšek Jan, Ing., CSc. 583 392 150 jan.pozdisek [at] vuchs.cz Vědecký pracovník – produkce krmiv a agroekologie
Procházková Hana, MVDr. 583 392 154 hana.prochazkova [at] vuchs.cz Výzkumný a vývojový pracovník – specialista v oblasti šlechtění a reprodukce / inseminační technik
Sedláczek Petr 583 392 138,
739 251 448
petr.sedlaczek [at] vuchs.cz Technický pracovník – stavební technik
Sládková Renáta 583 392 247 renata.sladkova [at] vuchs.cz Personální a mzdová účetní
Suchá Sylva, Ing. 583 392 122,
733 324 915
sylva.sucha [at] vuchs.cz Projektová manažerka
Šilar Radek 583 392 248 radek.silar [at] vuchs.cz Technický pracovník – výživa hospodářských zvířat
Trunkátová Jaroslava 583 392 169 jaroslava.trunkatova [at] vuchs.cz Technický pracovník – produkce krmiv a agroekologie
Vašinka Martin, Mgr., Ph.D. martin.vasinka [at] vuchs.cz Výzkumný a vývojový pracovník – pedolog
Vepřková Milena 583 392 125 milena.veprkova [at] vuchs.cz Hlavní účetní
Vinklářová Veronika, Bc. 583 392 143,
739 234 260
veronika.vinklarova [at] vuchs.cz Technický pracovník – vedoucí zkušební akreditované laboratoře
Vránová Lenka 583 392 130 lenka.vranova [at] vuchs.cz Provozní účetní
Zábrodská Blanka, Mgr., Ph.D. 583 392 134 blanka.zabrodska [at] vuchs.cz Výzkumný a vývojový pracovník – specialista na analýzu mléka

Externí pracovnící

Jméno, titul Telefon E-mail Pracovní zařazení
Bezdíček Jiří, doc. Ing., Ph.D. 733 559 772 Vědecký pracovník – reprodukce, populační genetika, etologie
Kubovičová Elena, RNDr., CSc. Vědecký pracovník – živočišné genetické zdroje
Louda František, prof. Ing., DrSc. Vědecký pracovník – reprodukce hospodářských zvířat a biotechnologie
Macák Jan, Ing., Ph.D. Vědecký pracovník – anorganická chemie, nanomateriály
Makarevič Alexander, MVDr., DrSc. Vědecký pracovník – genetika a reprodukce hospodářských zvířat, embryotechnologie
Pivko Juraj, MVDr., DrSc. Vědecký pracovník – veterinární medicína, živočišná výroba