BCS labeller

Michal Obořil1, Michal Richter2, Ludmila Křížová2, Aleš Veselý2, Tomáš Kašparovský1, Jan Lochman1

1Masarykova univerzita, Přírodověcká fakulta
2Agrovýzkum Rapotín s.r.o., Oddělení výživy zvířat a kvality živočišných produktů

V souvislosti s řešením projektu KONTAKT II (LH11062) s názvem „Hodnocení tělesné kondice dojnic s mléčnou a kombinovanou užitkovostí“ řešeného ve spolupráci s americkou University of Kentucky byl vyvinut software umožňující přenos významných anatomických bodů z digitálních obrazů těl dojnic do tabulkového procesoru Excel. Software s názvem „BCS labeller“ byl vyvinut výše zmíněnými autory ve spolupráci pracovišť Přirodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Oddělení výživy zvířat a kvality živočišných produktů společnosti Agrovýzkum Rapotín s.r.o. za podpory studentských projektů na MU č. MUNI/A/0773/2012, projektu MŠMT č. LH11062 a s využitím poskytnuté institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Rozhodnutí MZe ČR č. RO0313 ze dne 28. 2. 2013. Software byl vytvořen užitím programovacího jazyku Python.

V rámci řešení zmíněného projektu KONTAK II (LH11062) se používá jako jedna ze srovnávacích metod pro určování tělesné kondice (BCS) dojnic z digitálních obrazů metoda vyvinutá a patentovaná autory Bewley et al. (2008) a Peacock et al. (2009). Její princip spočívá v označení a přenesení významných anatomických bodů na digitálním obraze těle zvířete do souřadnicové soustavy. Z těchto bodů se následně vypočítávají velikosti úhlů, které jsou potom součástí regresních vztahů pro vlastní výpočet hodnoty BCS. Uvedený software umožňuje po načtení obrazu označit pomocí myši významné anatomické body na těle zvířete a jejich souřadnice následně vyexportovat do tabulkového procesoru Excel.

Literatura

Bewley J.M., Peacock A.M., Boyce R.E., Roberts D.J., Coffey M.P., Kenyon S.J., Schutz M.M. (2008): Potential for estimation of body condition scores in dairy cattle from digital images. J. Dairy Sci., 91, 3439-3453.

Peacock A.M., Bewley J.M., Lewis O. Method and apparatus for the automatic grading of condition of livestock [patent]. EP 2 027 770 A2. Uděleno 25.02.2009. http://www.patent-e.com/pdf/EP2027770.pdf

Stažení programu