Odborné konzultace

Naše výzkumná pracoviště nabízí odborné konzultace a poradenství v těchto oblastech:

Produkce krmiv, výživa zvířat a agroekologie

 • poradenství v oblasti výživy skotu
 • rozbory a testy (in vitro a in-vivo) krmiv a predikce jejich výživné hodnoty
 • otázky související s údržbou a obhospodařováním TTP (trvalých travních porostů) v závislosti na podmínkách dané lokality a účelu využití biomasy z TTP
 • hodnocení kvality TTP a jejich botanického složení a návrhy možností zlepšení jejich produkčních schopností
 • hodnocení floristického složení cenných travinných společenstev ve zvláště chráněných územích

Kontakt

Ing. Jan Pozdíšek, CSc.
Tel.: 583 392 150
E-mail: jan.pozdisek [at] vuchs.cz


Pedologie

 • provádění kvalifikovaných odběrů vzorků půd
 • posuzování stavu a kvality půdních indikátorů (chemické a fyzikální půdní indikátory)
 • sledování nutričních a hygienických parametrů půdy, obsah makro- a mikroprvků (včetně rizikových), jejich biomobilní dostupnost pro rostliny
 • ověřování vlivu půdních aditiv, chemických i organických hnojiv

Šlechtění a reprodukce

 • řešení aktuálních problémů chovu a reprodukce skotu
 • genetické hodnocení růstových a reprodukčních ukazatelů
 • užitkové křížení krav masných plemen s býky plemene wagyu a vliv na nutriční vlastnosti masa

Kontakt

MVDr. Hana Procházková
Tel.: 583 392 154
E-mail: hana.prochazkova [at] vuchs.cz


Kvalita živočišných produktů

 • interpretace vlivu výživy na produkci a složení mléka u dojnic
 • problematika metabolismu minoritních látek u dojnic a jejich transfer do mléka
 • nutriční faktory ovlivňující kvalitu masa

Kontakt

Mgr. Blanka Zábrodská, Ph.D.
Tel.: 583 392 134
E-mail: blanka.zabrodska [at] vuchs.cz


Laboratorní analýzy

 • základní složení mléka
 • mikrobiologie mléka (počet CPM, kol. bakterií, SB, staphylococcus aureus)
 • kvalita pitné, povrchové podzemní a odpadní vody
 • mikrobiologické rozbory pitných a povrchových vod
 • stanovení rizikových prvků v půdách, krmivech, odpadech
 • stanovení živin v půdách, rostlinách, krmivech
 • odběr vzorků

Kontakt

Bc. Veronika Vinklářová
Tel.: 583 392 143
Mob.: 739 234 260
E-mail: veronika.vinklarova [at] vuchs.cz


V případě zájmu o certifikované metodiky - výstupy aplikovaného výzkumu - přejděte na přehled publikací.