SomaRing

V rámci řešení výzkumného záměru V a V a I, MŠMT, MSM 2678846201 (Uplatnění evropského modelu multifunkčního zemědělství v LFA oblastech České republiky - Exercise of European model of multifunctional agriculture in less favoured areas (LFA) of the Czech Republic) a projektu INGO LA 244 byl zpracován software (SomaRing), který má být autorizovaným software (AS 1 – MSM 2678846201) jako výsledek řešení projektu. Software SomaRing byl vytvořen autorským kolektivem: Říha, J.- Hanuš, O.- Ledvina, D.- Genčurová, V.- Sojková, K.- Jedelská, R.- Kopecký, J. Tento software byl z hlediska jeho vývoje, konstrukce a vlastností popsán v oficiální žádosti a schválení autorizace software. Její text je následující:

„Byl vytvořen program SomaRing pro objektivní vyhodnocování kalibrační činnosti a výkonnostního testování stanovení počtu somatických buněk v mléce (PSB) pomocí automatických přístrojů (fluoro-opto-elektronická metoda na rotujícím disku, nebo jako průtočná cytometrie (Bentley, Somacount; Delta Instruments, SomaScope; Foss Electric, Fossomatic), kdy referenční sada je vytvořena za použití referenční metody přímé mikroskopie (podle norem ČSN EN ISO 13366-1 (57 0531) a ČSN EN ISO 13366-2 (57 0531)). Popsaný software je aplikován na Státním veterinárním ústavu Praha v NRL-M a slouží k čtvrtletnímu vyhodnocování věrohodnosti výsledků určení PSB. Software pracuje na principech vyhodnocení datových sad účastnických laboratoří dodaných dle časového protokolu pomocí srovnání sady parametrů provedených testů a grafické interpretace dosažených výsledků kruhového testu s doprovodným textovým komentářem. Software je dělen na účastnickou a vyhodnocovací část, přičemž účastníci kruhového testu odesílají naměřená data ke zpracovateli podle časového plánu testu. Po importu dodaných datových sad jsou tyto vyhodnoceny pro doporučené individuální parametry testu, následně pak ve společném testu pomocí srovnání sady parametrů (vliv chyby z přenosu, opakovatelnost, slepé vzorky, kontrola linearity (ČSN EN ISO 13366-2) atd. a grafického vyhodnocení systematických a náhodných chyb pro celý testovaný soubor. Výstupem výsledků je zejména grafické zobrazení úspěšnosti účasti v testu stanovení PSB s ohledem na výsledky referenční metody. Software je koncipován s ohledem na budoucí využití automatického přenosu dat a možnou implementaci bezpečnostních protokolů.”

Software je majetkem firmy Agrovýzkum Rapotín s.r.o. a je potenciálním zájemcům a uživatelům v demoverzi zpřístupněn na webových stránkách společnosti. Obratem za poskytnutí modelových testovacích výsledkových souborů dat o počtu somatických buněk z výkonnostního testování byl poskytnut k použití státní instituci SVÚ (Státní veterinární ústav Praha, Národní referenční laboratoř pro mléko). Cenové podmínky případného použití u jiného uživatele jsou předmětem jednání společnosti s tímto případným zájemcem.

Stažení programu