Vývoj antimetanogenního krmného suplementu pro zmírnění environmentálního dopadu z chovu hospodářských zvířat (SS06020190)

Poskytovatel: TA0 – Technologická agentura České republiky

Příjemce: Mendelova univerzita v Brně – Agronomická fakulta

Doba řešení: 04/2023 – 12/2025

CEP: SS06020190


Zpět