Metody snižující rizika cirkulace veterinárních léčiv v životním prostředí (SS06020173)

Poskytovatel: TA0 – Technologická agentura České republiky

Příjemce: Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

Doba řešení: 04/2023 – 12/2025

CEP: SS06020173


Zpět