Optimalizace podmínek izolace a stanovení aminokyselin v bílkovinných frakcích kravského mléka

Typ publikace: Certifikovaná metodika

Autoři: Hadrová, S. – Veselý, A. – Pavlok, S.

Rok vydání: 2013

ISBN: 978-80-87592-16-8

Popis: Metodika shrnuje aktuální problematiku vlivu výživy na obsah proteinu respektive kaseinu v kravském mléce, přičemž přístup ke změně v obsahu proteinu není brán pouze z pohledu výživářského, ale zohledňuje i genetický polymorfismus bílkovinných frakcí. Metodika uvádí komplexní přístup k analýze aminokyselin ve vzorcích celkového mléka i kaseinu, zaměřuje se na postup izolace kaseinu, přípravu vzorků a na podmínky dělení aminokyselin na automatickém aminoanalyzátoru AAA 400.

Zpět