Možnosti využití adsorbentů k eliminaci nepříznivého vlivu kontaminace krmné dávky dojnic mykotoxiny

Typ publikace: Certifikovaná metodika

Autoři: Křížová, L. - Hadrová, S. - Richter, M.

Rok vydání: 2014

ISBN: 978-80-87592-19-9

Popis: Cílem této metodiky je komplexně seznámit uživatele s níže vyjmenovanými aspekty spojenými s výskytem mykotoxinů v oblasti chovu dojnic:

  1. výskyt a charakter krmivářsky nejvýznamnějších mykotoxinů se zaměřením na jejich vstup a působení v organismu hospodářských zvířat
  2. možnosti transferu mykotoxinů do živočišných produktů
  3. právní předpisy v oblasti krmivářského práva týkající se mykotoxinů v krmivech a povolené limity pro jednotlivé mykotoxiny
  4. možnosti eliminace nepříznivého vlivu kontaminace krmných dávek mykotoxiny u dojnic
  5. výpočty míry prostupu a odhady možné kontaminace mléka pro jednotlivé mykotoxiny
  6. hodnocení účinnosti prostředků pro dekontaminaci mykotoxinů metodami in vitro
  7. ekonomické dopady eliminace nepříznivého vlivu kontaminace krmných dávek mykotoxiny u dojnic
Zpět