BCS u dojnic v souvislostech

Typ publikace: Odborná publikace

Autoři: Křížová, L. – Richter, M. – Hadrová, S. – Král, P. – Bewley, J.

Rok vydání: 2014

ISBN: 978-80-87592-18-2

Popis: Tato odborná kniha je určena chovatelům dojnic, plemenářům, krmivářům a dalším pracovníkům, kteří se zabývají poradenstvím v chovu dojnic. Současně je učebním textem pro studenty středních a vysokých škol se zemědělským zaměřením.

Zpět