Automatizace hodnocení tělesné kondice dojnic jako inovace systému řízení chovu v PALOMO, a.s.

Název subjektu: PALOMO, a.s.

Registrační číslo projektu: 18/006/16210/671/000059

Doba řešení: 2019 – 2020

» webové stránky projektu


Zpět