Mezisektorové setkání „Z farmy na vidličku“

Agrovýzkum Rapotín Vás zve na mezisektorové setkání „Z farmy na vidličku“.

Akce se koná 16. června 2020 v malé zasedací místnosti Agrovýzkumu Rapotín s.r.o. na adrese Výzkumníků 267, Rapotín a je pořádána v rámci projektu č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014647 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj ve společnosti Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

Zpět