Zlepšení ekonomiky a efektivity výroby statkových hnojiv s využitím aktivátorů biologické transformace organické hmoty pro zlepšení půdních vlastností

Typ publikace: Certifikovaná metodika

Autoři: Látal, O. - Pozdíšek, J. - Štýbnarová, M. - Kopeček, P.

Rok vydání: 2015

ISBN: 978-80-87592-24-3

Popis: Téma této metodiky je věnováno především zlepšení ekonomiky a efektivity výroby statkových hnojiv – kvalitního chlévského hnoje, s využitím přípravku (Z`fix) na principu aktivátorů biologické transformace organické hmoty pro zlepšení půdních vlastností.

Zpět