Podpora vědy

Legislativa VaVaI


RIV


Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (2015)

Přehled recenzovaných časopisů (platný k roku 2015) v České republice je k dispozici na stránkách Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Od roku 2017 platí nová metodika hodnocení vědeckých výstupů, ve které už seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů nefiguruje. Hodnocení publikační činnosti vychází z obecných hledisek, která musí splňovat odborný článek (viz Definice druhů výsledků), mezi něž patří také recenzní řízení.


Databáze patentů a užitných vzorů