Elektronické informační zdroje

Pro návštěvníky naší knihovny jsou dostupné následující elektronické informační zdroje:

CABI

CAB Abstracts Archive (1910-1972)

Umožňuje vyhledat záznamy z oborů jako zemědělské vědy, veterinární medicína, výživa, přírodní zdroje apod. z roku 1910 až 1972.

CAB Abstracts Plus Collection

Databáze CAB Abstract Plus zpřístupňuje plnotextový obsah několika databází:

 • CAB Reviews Archive (review publikované CABI v letech 1973 až 2003)
 • CAB Reviews: Perspectives in Agriculture, Veterinary Science, Nutrition and Natural Resources (přes 3 000 přehledových studií týkajících se nejnovějšího vývoje)
 • Distribution Maps of Plant Diseases (každý rok 36 nových map + digitální archiv 1 000 map až z roku 1942)
 • Distribution Maps of Plant Pests (každý rok 18 nových map + digitální archiv s více než 700 mapami až z roku 1951)
 • Descriptions of Fungi and Bacteria (každý rok cca 40 charakteristik nových organismů + digitální archiv 1 700 charakteristik plísní a bakterií zpětně do roku 1964)

CAB Abstracts 1973+

Přední mezinárodní zemědělská a lesnická databáze. Sleduje přes 9 000 odborných časopisů, knihy, konference, zprávy a další formy literatury publikované ve 116 zemích v 75 jazycích. Pokrývá obory jako jsou živočišná a rostlinná výroba, chovatelství a pěstitelství, ochrana rostlin, genetika, lesní inženýrství, ekonomika, veterinární medicína, lidská výživa, rozvoj venkova, turistika atd. Úplná databáze CAB ABSTRACTS obsahuje přes 7 milionů záznamů od roku 1973, roční přírůstek činí přes 300 000 dokumentů.

CAB eBooks (2005-2016)

Kolekce elektronických knih pokrývající obory jako zemědělství, potravinářství, výživa, veterinární lékařství, medicína, botanika, volný čas, zábava, životní prostředí a jeho ochrana a podobně. Každá kniha je k dispozici v plném rozsahu a ve snadno použitelném formátu.

CABI Compendia (2013-2017)

Kompendia přinášejí informace z několika databází jako například:

 • Animal Health and Production Compendium přináší cenné informace ze všech pěti kontinentů v oblasti veterinární medicíny a živočišné výroby.
 • Aquaculture Compendium představuje cenný informační zdroj, který shrnuje poznatky týkající se rybářství a příbuzných oborů. K dispozici jsou informace o jednotlivých druzích vodních živočichů, nemocích a způsobech jejich léčby, nutriční požadavky pro výživu různých sladkovodních i mořských živočichů, atd.
 • Crop Protection Compendium je interaktivní průvodce problematikou ochrany zemědělských produktů – počínaje semeny až po polotovary. Obsahuje důležité informace pro vědecký výzkum, specialisty v oboru pesticidů, agrochemický průmysl, studenty a přednášející, agronomy a zemědělce.
 • Forestry Compendium – multimediální encyklopedie, která je referenčním informačním zdrojem se zaměřením na lesní hospodářství.
 • Invasive Species Compendium

Cambridge University Press

STM Cambridge Journals Online

Prestižní specializovaná kolekce STM elektronických časopisů z vydavatelství Cambridge University Press. Standardem jsou rozšířené funkce a nástroje jako alerts, RSS kanály, přístup do abstraktů nepředplacených časopisů, možnost uložení rešeršní strategie, uživatelské statistiky (COUNTER, SUSHI), CJO Mobile (mobilní verze), search widget, MARC záznamy.


IFIS

FSTA – Food Science and Technology Abstracts

Databáze FSTA, jejímž producentem je International Food Information Service (IFIS), pokrývá obor potravinářské vědy a technologii od roku 1969. Jsou zahrnuty oblasti jako mikrobiologie, toxikologie a hygiena, ekonomika a statistika, strojírenství, balení, dietní potraviny, alkoholické a nealkoholické nápoje, ovoce, zelenina, mléko a mléčné výrobky, maso, ryby, atd.


OECD

OECD Agriculture Statistics

Kolekce databází zahrnuje:

 • OECD-FAO Agricultural Outlook – OECD iLibrary přináší detailní informace o produkci, spotřebě a další nejen z oblasti členských zemí.
 • Producer and Consumer Support Estimates – OECD iLibrary poskytuje aktuální údaje o podpoře zemědělské produkce, o jeho změnách, zdrojích, metodách jeho stanovení, kriteria zemědělské politiky.
 • Environmental Performance of Agriculture – OECD iLibrary se zabývá změnami zemědělství z hlediska ochrany okolí.
 • Agricultural market access database (AMAD) – OECD Agriculture Statistics - OECD iLibrary obsahuje informace o celních tarifech, jeho změnách, celních ochranách členských zemí WTO.

ProQuest

ebrary e-books

Virtuální knihkupectví nabízející aktuálně více než 410 000 odborných elektronických (online) knih především v anglickém jazyce od renomovaných vydavatelství (např. Cambridge University Press, Elsevier, Wiley, Oxford University Press, Sage, Springer, Taylor and Francis aj.).

ProQuest Agriculture Science Collection

Bibliograficky zpracované dokumenty v databázi AGRICOLA jsou rozšířené „hloubkově“ zpracovávaným indexováním obrázků, grafů a tabulek a doplněné přístupem k plným textům. K dispozici je na 4,8 mil. záznamů s abstrakty, přes 3,4 mil. indexovaných zobrazení a plné texty z 550 časopisů (ProQuest Agriculture Journals). Zdroj zahrnuje obory: Biotechnologie, botanika, chemie, ekonomie, zemědělství, školství, zemědělské inženýrství, informační systém pro zemědělství, entomologie, hnojiva, potrava a výživa, veřejné zdraví, lesnictví, zahradnictví, hydrologie, pesticidy, mikrobiologie, půdy, znečištění, sociologie, kvalita vody, počasí a klima.


Volně přístupné databáze