Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj ve společnosti Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

Spuštěny webové stránky projektu Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj ve společnosti Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014647

Doba realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022

» webové stránky projektu


Zpět