Stanovení stravitelnosti NDV in vitro s využitím zařízení ANCOM DAISYII Incubator

Typ publikace: Certifikovaná metodika

Autoři: Pozdíšek, J. - Trojanová, H.

Rok vydání: 2019

ISBN: 978-80-87592-27-4

Ke stažení: Stanovení stravitelnosti NDV in vitro.pdf

Popis: Publikace prezentuje informace o možnostech stanovení stravitelnosti neutrálně-detergentní vlákniny (NDV) siláží objemných krmiv metodou in-vitro požitím media s bachorovou tekutinou na zařízení Incubator DAISYII fy. ANKOM. Testované vzorky byly kultivovány v mediu s bachorovou tekutinou po dobu 48 hodin, současně se dvěma standardy o rozdílné koncentraci NDV, u kterých byla zjištěna stravitelnost NDV in-vivo v bilančních pokusech se skotem. Pro stanovení NDV bylo použito zařízení Fibertec Systém 2023 s využitím certifikované metodiky (J. Pozdíšek, H. Trojanová 2011). Při tomto metodickém postupu bylo možno uplatnit korekce stanovených úbytků NDV po kultivaci s mediem prostřednictvím standardů se známou stravitelností, která byla stanovena v bilančních pokusech na skotu.

Zpět