Podpora funkční diverzity půdních organismů aplikací klasických a modifikovaných stabilních organických hmot při zachování produkčních vlastností půd (TH03030319)

Poskytovatel: TA0 – Technologická agentura České republiky

Příjemce: Mendelova univerzita v Brně / Lesnická a dřevařská fakulta

Doba řešení: 04/2018 – 03/2022

CEP: TH03030319


Zpět