Příčiny úpadku a systém účinné obnovy prioritních typů stanovišť subalpínských trávníků (SS03010065)

Poskytovatel: TA0 – Technologická agentura České republiky

Příjemce: Botanický ústav AV ČR, v.v.i.

Doba řešení: 01/2021 – 12/2023

CEP: SS03010065


Zpět