Pokročilé oxidační procesy (AOP) Moravský Beroun (3213200003)

Program: Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu

Výzva: Call-3B Trondheim – Pilotní projekty pro snížení farmaceutického znečištění vodních toků

Registrační číslo projektu: 3213200003

Doba realizace: 4/2022 – 4/2024

Zdroj financování: Státní fond životního prostředí České republiky v rámci Programu podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014–2021

Příjemce: Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

» webové stránky projektu


Zpět