Laboratorní rozbory na přístroji Primacs SNC-100 (Skalar)

Nově v naší laboratoři provádíme následující rozbory:

  • stanovení organického/celkového/anorganického uhlíku na přístroji PrimacsSNC-100 (Skalar) pro pevné i kapalné vzorky
  • stanovení dusíku na přístroji PrimacsSNC-100 (Skalar) pro pevné i kapalné vzorky

Více viz Laboratorní rozbory.

Zpět