Extrakce pesticidů z mléka a mléčných výrobků a jejich následná analýza pomocí plynové chromatografie

Typ publikace: Certifikovaná metodika

Autoři: Ranganathan, Y. - Hulová, I. - Škrobák, F. - Macák, J.

Rok vydání: 2014

ISBN: 978-80-87592-20-5

Popis: Cílem této metodiky je předložit odborné i laické veřejnosti analytický postup popisující extrakci pesticidů z mléka a mléčných výrobků a jejich následnou analýzu pomocí plynové chromatografie.

Zpět