Výzkum v chovu skotu 4/2015

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Vliv polymorfismu (305C>T) genu Leptin na obsah tuku v muscullus longissimus dorsi u plemen masného skotu aberdeen angus a blond d’aquitaine Effect of the polymorphism (305C>T) of the Leptin gene on the fat content in muscullus longissimus dorsi of beef cattle breeds Aberdeen Angus and Blond d’Aquitaine Dujková, […]

Výzkum v chovu skotu 3/2015

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Zhodnocení křehkosti grilovaného hovězího masa v průběhu suchého zrání u býků tří plemen Evaluation of tenderness of grilled dry-aged beef in bulls of three breeds during aging Dufek, A. – Navrátil, L. – Vacátko, E. – Hulová, I. [A] 12 Druhová diverzita a výskyt cévnatých rostlin s rozdílnou […]

Výzkum v chovu skotu 2/2015

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Analýza hmotnosti telat, křehkosti masa býků a délky mezidobí u krav aberdeen-anguského plemene ve vybrané oblasti ČR Analysis of weights of calves, beef tenderness in bulls and length of calving interval in cows of Aberdeen-Angus in the selected region in the Czech republic Dufek, A. – Vacátko, E. […]

Výzkum v chovu skotu 1/2015

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Effect of extruded rapeseed cake and extruded full-fat soybean in cows’ diet on casein fractions and amino acid profile of milk Vliv extrudovaných řepkových pokrutin a extrudované plnotučné sóji v krmné dávce dojnic na obsah kaseinových frakcí a aminokyselin v mléce Křížová, L. – Richter, M. – Vespalcová […]