Cattle Research 2/2015

Series A – Original scientific papers

Page Title / Author
2 Analýza hmotnosti telat, křehkosti masa býků a délky mezidobí u krav aberdeen-anguského plemene ve vybrané oblasti ČR

Analysis of weights of calves, beef tenderness in bulls and length of calving interval in cows of Aberdeen-Angus in the selected region in the Czech republic

Dufek, A. – Vacátko, E. – Hulová, I. – Navrátil, L. – Škrobák, F.

[A]

10 Srovnání metod stanovení labilního organického uhlíku v horké vodě a horkém extraktu chloridu vápenatého

Comparison of methods for determination of labile organic carbon in hot water and hot calcium chloride solution

Landová, H. – Bilošová, H. – Hulová, I. – Mičová, P.

[A]

18 Effect of protected conjugated linoleic acid supplement on milk yield and composition of cow's milk

Vliv doplňku chráněné CLA na užitkovost a složení kravského mléka

Veselý, A. – Hadrová, S. – Pavlok, S.

[E]

Series B – Technical papers

Page Title / Author
24 K historii chovu skotu plemene Wagyu

Látal, O. – Štýbnarová, M.

[C]

28 Změna spektra mastných kyselin v přírodních zrajících sýrech metodou plynové chromatografie

Škrobák, F. – Pachlová, V. – Nováková, Z.

[C]

Current information

Page Title / Author
31 „BCS u dojnic v souvislostech“ – nová publikace pro chovatele dojnic

Křížová, L.

[C]

33 Krmiva pro zvířata – příležitost vyjádřit svůj názor

Křížová, L.

[C]

Conferences reports

Page Title / Author
34 2015 International SWAT Conference in Italy

Bradová, M. – Suchá, S.

[C]

37 Soil Interfaces for Sustainable Development – cestovní zpráva z konference

Bilošová, H. – Landová, H.

[C]

[A] – Czech (English abstract)
[E] – English (Czech abstract)
[C] – Czech only

Issue: 2
Year: 2015
Volume: LVII
Number: 208

Back