Cattle Research 3/2015

Series A – Original scientific papers

Page Title / Author
2 Zhodnocení křehkosti grilovaného hovězího masa v průběhu suchého zrání u býků tří plemen

Evaluation of tenderness of grilled dry-aged beef in bulls of three breeds during aging

Dufek, A. – Navrátil, L. – Vacátko, E. – Hulová, I.

[A]

12 Druhová diverzita a výskyt cévnatých rostlin s rozdílnou strategií ve vztahu k rozdílné půdní reakci v lokalitě Švýcárna

Species diversity and occurrence of vascular plants with different strategy in relation to different soil reaction in the Švýcárna locality

Štýbnarová, M. – Fiala, K. – Bilošová, H. – Mičová, P.

[A]

Series B – Technical papers

Page Title / Author
27 Srovnání metod stanovení vodorozpustného uhlíku rozdílnými extrakčními činidly

Landová, H. – Bilošová, H. – Hulová, I.

[C]

32 Zlepšení ekonomiky a efektivity výroby chlévského hnoje s využitím aktivátorů biologické transformace organické hmoty statkových hnojiv

Látal, O. – Pozdíšek, J. – Kopeček, P.

[C]

Current information

Page Title / Author
37 Odborné konzultace

Suchá, S. – Pozdíšek, J.

[C]

Conferences reports

Page Title / Author
39 58. výroční symposium Mezinárodní asociace pro výzkum vegetace (IAVS)

Štýbnarová, M.

[C]

47 17. pedologické dny – cestovní zpráva z konference

Hradilová, M. – Bilošová, H.

[C]

[A] – Czech (English abstract)
[E] – English (Czech abstract)
[C] – Czech only

Issue: 3
Year: 2015
Volume: LVII
Number: 209

Back