Cattle Research 4/2015

Series A – Original scientific papers

Page Title / Author
2 Vliv polymorfismu (305C>T) genu Leptin na obsah tuku v muscullus longissimus dorsi u plemen masného skotu aberdeen angus a blond d'aquitaine

Effect of the polymorphism (305C>T) of the Leptin gene on the fat content in muscullus longissimus dorsi of beef cattle breeds Aberdeen Angus and Blond d'Aquitaine

Dujková, R. – Bezdíček, J. – Macák, J.

[A]

9 Produkce a chemické složení pastevních porostů a jejich vhodnost pro chov kříženců plemene Wagyu

Yield and chemical composition of pastures and their suitability for usage in Wagyu crossbred breeding

Látal, O. – Štýbnarová, M.

[A]

15 Aktivita vody v mase u různých druhů

Water activity in meat of various species

Navrátil, L. – Dufek, A.

[A]

Series B – Technical papers

Page Title / Author
23 Kvalita půdy a labilní frakce půdní organické hmoty jako její významný indikátor

Landová, H. – Hulová, I. – Bilošová, H.

[C]

29 Využití poznatků průběhu pokusu s využitím aktivátorů biologické transformace statkových hnojiv na lokalitě Postoupky za rok 2015

Bílovský, J. – Látal, O. – Spáčilová, V. – Sedláčková, I.

[C]

32 Zkušenosti LFZ Raumberg-Gumpenstein s výzkumy druhového bohatství horských luk a pastvin Rakouska

Štýbnarová, M.

[C]

35 Stručná historie pastvy v okolí chat Švýcárna a Ovčárna

Štýbnarová, M. – Mičová, P.

[C]

Conferences reports

Page Title / Author
39 5. mezinárodní sympozium o Půdní organické hmotě

Látal, O. – Fiala, K.

[C]

41 18th Workshop of the NRLs for Milk and Milk Products

Hulová, I.

[C]

[A] – Czech (English abstract)
[E] – English (Czech abstract)
[C] – Czech only

Issue: 4
Year: 2015
Volume: LVII
Number: 210

Back