Cattle Research 4/2018

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 2 Floristické složení a půdní vlastnosti travních společenstev na Mohelenské hadcové stepi 20 let po znovuzavedení pastvy ovcí Floristic composition and soil characteristics of grass communities in the Mohelno Serpentinite Steppe 20 years after reintroduction of sheep grazing Mrázková, M. – Dufek, A. – Veselý, P. – Čáp, J. – […]

Cattle Research 3/2018

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 2 Vliv aplikace aktivátorů biologické transformace organické hmoty a statkových hnojiv na vybrané fyzikální vlastnosti půdy Influence of Application of Activators of Biological Transformation of Organic Matter and Farm Manure on Selected Physical Properties of Soil Novák, V. – Šařec, P. – Novák, P. – Látal, O. [A] 9 Stanovení […]

Cattle Research 2/2018

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 2 Vztah klinické mastitidy, nemocí paznehtů a exteriéru u dojnic holštýnského skotu Genetic relationship between clinical mastitis, claw disorders and exterior traits in Holstein cattle Zavadilová, L. – Kašná, E. – Fleischer, P. – Krupa, E. – Štípková, M. – Krejčová, M. [A] 13 Kvalita masa býků-kříženců plemene wagyu porážených […]

Cattle Research 1/2018

60 years of Cattle Research Journal Page Title / Author 2 Šedesát let časopisu Výzkum v chovu skotu Bezdíček, J. – Louda, F. – Pozdíšek, J. [C] Series B – Technical papers Page Title / Author 6 Průtoková cytometrie a hodnocení kvality spermií Flow cytometry in sperm quality assessment Grieblová, A. [A] 13 Úrodnost půd v závislosti na matečné hornině […]