Vliv selenu a vitaminu E u kříženců wagyu na reprodukční vlastnosti a masnou užitkovost (TJ04000198)

Poskytovatel: TA0 – Technologická agentura České republiky

Příjemce: Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

Doba řešení: 06/2020 – 05/2022

CEP: TJ04000198


Zpět