Zahájení výběrového řízení na zakázku „VÚCHS Rapotín – prodejna a sklad baleného masa“

VÚCHS Rapotín, s.r.o. oznamuje zahájení výběrového řízení na zakázku “ VÚCHS Rapotín – prodejna a sklad baleného masa ”. Zakázka je realizovaná v rámci projektu „Zpracování masa a prodej masných výrobků VÚCHS Rapotín – 1. etapa“, reg. číslo 20/010/0421a/671/001087, který byl schválen k podpoře v rámci Programu rozvoje venkova. Dokumentace je k dispozici zde. Výzva