Zahájení výběrového řízení na zakázku “Oprava stávajícího objektu posklizňové linky, výměna čističky zrnin”

VÚCHS Rapotín, s.r.o. oznamuje zahájení výběrového řízení na zakázku “Oprava stávajícího objektu posklizňové linky, výměna čističky zrnin”. Zakázka je realizovaná v rámci projektu „Omezení prašnosti z provozu posklizňové linky VÚCHS Rapotín, s.r.o.“, reg.č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_089/0006663. Dokumentace je k dispozici zde.