Zpracování masa a prodej masných výrobků VÚCHS Rapotín – 1. etapa

Registrační číslo projektu: 20/010/0421a/671/001087

Operace: 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Cíl operace: Investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů

Doba realizace: 2021 – 2023


Předmětem projektu je vybudování nové prodejny a chladírny baleného masa jatečných zvířat z vlastního chovu. Jedná se o rekonstrukci následujících prostor: prodejna, zázemí prodejny a chladírna.

Jedná se o první etapu realizace záměru zřízení výrobny a prodeje masa a masných výrobků v místě podnikání, jehož cílem je vyšší zhodnocení vlastní produkce.


Zpět