Zahájení výběrového řízení na zakázku “Oprava stávajícího objektu posklizňové linky, výměna čističky zrnin”

VÚCHS Rapotín, s.r.o. oznamuje zahájení výběrového řízení na zakázku “Oprava stávajícího objektu posklizňové linky, výměna čističky zrnin”. Zakázka je realizovaná v rámci projektu „Omezení prašnosti z provozu posklizňové linky VÚCHS Rapotín, s.r.o.“, reg.č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_089/0006663. Dokumentace je k dispozici zde.

VÚCHS Rapotín, s.r.o. oznamuje výběrové řízení na zakázku “Zemědělské stroje”

VÚCHS Rapotín, s.r.o. oznamuje výběrové řízení na zakázku “Zemědělské stroje”. Oznámení je zveřejněno také na webových stránkách MZe. Oznámení VŘ Zemědělské stroje příloha 1 – vzor krycího listu nabídky Zemědělské stroje Příloha 2a Vzor kupní smlouvy Zemědělské stroje Příloha 2b Vzor kupní smlouvy Zemědělské stroje příloha 3a – technická specifikace stroje příloha 3b – technická specifikace stroje příloha 4 – […]

VÚCHS Rapotín, s.r.o. oznamuje výběrové řízení na zakázku “Stáj pro jalovice”

VÚCHS Rapotín, s.r.o. oznamuje výběrové řízení na zakázku “Stáj pro jalovice”. Oznámení je zveřejněno také na webových stránkách MZe. Oznámení VŘ Stáj pro jalovice příloha 1 – vzor krycího listu nabídky Stáj pro jalovice příloha 2 – vzor SOD stáj pro jalovice příloha 3 – čp k prokázání kvalifikace Stáj pro jalovice příloha 4 – seznam poddodavatelů Stáj pro jalovice […]