Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu

Projekt OP VaVpI, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236

 

Tisková zpráva – zahájení projektu

vlajka-cz.png, 849B     vlajka-uk.png, 1,3kB    

SLARA - Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu

Tisková zpráva

Společnost Agrovýzkum Rapotín s.r.o., obdržela od MŠMT Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu názvu „Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu“. Projekt bude realizován v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), výzva 4.3 – Vybavení odborných a vědeckých oborových knihoven. Na realizaci projektu má příjemce k dispozici 51 141 617 Kč. Dotace činí 100% způsobilých nákladů projektu a je tvořena z 85 % tedy 43 470 374,45 Kč z rozpočtu EU a z 15 % tedy 7 671 242,55 Kč z prostředků státního rozpočtu ČR. Realizace projektu bude probíhat v období od března 2013 do dubna 2015.

Partnery projektu jsou:

 • Agritec Plant Research s.r.o.,
 • Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.,
 • Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.,
 • Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i,
 • Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.,
 • Zemědělský výzkum, spol. s r.o.

Mezi hlavní cíle projektu „Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu“, zkráceně "SLARA" (angl.: Specialised Library of Applied Research in Agriculture) patří:

 • vytvoření moderního, funkčního a plnohodnotně vybaveného knihovnicko-informačního centra, které bude poskytovat vědecko-výzkumným pracovníkům i odborné veřejnosti přístup k nejvyspělejším znalostem z oblasti zemědělství, potravinářství, lesního hospodářství a souvisejících oborů;
 • vybavení knihovny nejuznávanějšími databázemi elektronických informačních zdrojů a vybranými tématickými oblastmi souvislé časopisecké a monografické řady, pokrývající svou strukturou základní potřeby výzkumu v agrárních oborech;
 • rekonstrukce a modernizace vybavení jednotlivých knihoven členů konsorcia.

Specifický cíl:

 • sjednocení klasických i nových informačních služeb a nezávislých druhů informačních zdrojů do vzájemně provázaného a uživatelsky přívětivého celku.

Výsledky:

 • SLARA bude umožňovat řešení VaV projektů bez omezení případným nedostatkem relevantních informací. Vzhledem k propojenosti partnerských subjektů s akademickou, zemědělskou a průmyslovou sférou a jejich silnému regionálnímu zázemí a tradici, bude SLARA, prostřednictvím studentů-stážistů, pedagogů, farmářů a zemědělských a potravinářských firem, významně přispívat směrem k trvalé udržitelnosti inteligence a kompetentnosti.
 • Stavební rekonstrukce 5 knihoven členů partnerského konsorcia (tj. knihovna příjemce a 4 knihovny partnerů) na moderní a příjemné pracovní prostředí.
 • Modernizace 7 knihoven členů partnerského konsorcia (tj. knihovna příjemce a 6 knihoven partnerů) spočívající v pořízení interiérového vybavení a různých typů technického zařízení.
 • SLARA zpřístupní vědeckým pracovníkům elektronické informační zdroje.
 • V rámci projektu budou pořízeny listinné zdroje.

Ing. Ondřej Kopp, v.r.
jednatel společnosti a koordinátor projektu

 

Tisková zpráva ke stažení (pdf).

 


© Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
logolink-OPVaVpI.png, 9,4kB