Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu

Projekt OP VaVpI, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236

 

Fotogalerie

vlajka-cz.png, 849B     vlajka-uk.png, 1,3kB    

Fotogalerie

Vstupní školení knihovníků

24. 9. 2013
nahled_vstupni_skoleni_knihovniku.jpg, 13kB

Kvartální školení uživatelů - Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

9. 12. 2013
nahled_Agrovyzkum_skoleni_2013-12-09_1.jpg
nahled_Agrovyzkum_skoleni_2013-12-09_2.jpg

 
nahled_Agrovyzkum_skoleni_2013-12-09_3.jpg

28. 3. 2014
nahled_Agrovyzkum_skoleni_2014-03-28_1.jpg
nahled_Agrovyzkum_skoleni_2014-03-28_2.jpg

 
nahled_Agrovyzkum_skoleni_2014-03-28_3.jpg

Schůzka partnerů projektu

6. 10. 2014
nahled_schuzka_partneru_2014-10-06_1.jpg
nahled_schuzka_partneru_2014-10-06_2.jpg

 
nahled_schuzka_partneru_2014-10-06_3.jpg
nahled_schuzka_partneru_2014-10-06_4.jpg

Průběh stavebních prací - Agritec Plant Research s.r.o.

Před rekonstrukcí
nahled_Agritec_pred_rekonstrukci_1.jpg, 8,7kB

Po rekonstrukci
nahled_Agritec_po_rekonstrukci_1.jpg, 9,5kB

Průběh stavebních prací - Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

Původní knihovna
nahled_Agrovyzkum_puvodni_knihovna_1.jpg, 13kB
nahled_Agrovyzkum_puvodni_knihovna_2.jpg, 11kB

Průběh rekonstrukce
nahled_Agrovyzkum_prubeh_rekonstrukce_1.jpg, 7,3kB
nahled_Agrovyzkum_prubeh_rekonstrukce_2.jpg, 11kB

 
nahled_Agrovyzkum_prubeh_rekonstrukce_3.jpg, 9,9kB
nahled_Agrovyzkum_prubeh_rekonstrukce_4.jpg, 9,4kB

 
nahled_Agrovyzkum_prubeh_rekonstrukce_5.jpg, 12kB
nahled_Agrovyzkum_prubeh_rekonstrukce_6.jpg, 7,3kB

Po rekonstrukci
nahled_Agrovyzkum_po_rekonstrukci_1.jpg, 7,3kB
nahled_Agrovyzkum_po_rekonstrukci_2.jpg, 11kB

 
nahled_Agrovyzkum_po_rekonstrukci_3.jpg, 9,9kB
nahled_Agrovyzkum_po_rekonstrukci_4.jpg, 9,4kB

 
nahled_Agrovyzkum_po_rekonstrukci_5.jpg, 12kB
nahled_Agrovyzkum_po_rekonstrukci_6.jpg, 7,3kB

 
nahled_Agrovyzkum_po_rekonstrukci_7.jpg, 7,3kB

Průběh stavebních prací - Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.

Před rekonstrukcí
nahled_VSUO_pred_rekonstrukci_1.jpg, 11kB
nahled_VSUO_pred_rekonstrukci_2.jpg, 14kB

 
nahled_VSUO_pred_rekonstrukci_3.jpg, 13kB

Po rekonstrukci
nahled_VSUO_po_rekonstrukci_1.jpg, 11kB
nahled_VSUO_po_rekonstrukci_2.jpg, 10kB

 
nahled_VSUO_po_rekonstrukci_3.jpg, 11kB
nahled_VSUO_po_rekonstrukci_4.jpg, 13kB

Průběh stavebních prací - Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.

Před rekonstrukcí
nahled_VUB_pred_rekonstrukci.jpg, 8,1kB

Po rekonstrukci
nahled_VUB_po_rekonstrukci.jpg, 8,3kB

Průběh stavebních prací - Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Před rekonstrukcí
nahled_VULHM_pred_rekonstrukci_1.jpg, 13kB
nahled_VULHM_pred_rekonstrukci_2.jpg, 10kB

Po rekonstrukci
nahled_VULHM_po_rekonstrukci_1.jpg, 7,3kB
nahled_VULHM_po_rekonstrukci_2.jpg, 8,2kB

Průběh stavebních prací - Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

Před rekonstrukcí
nahled_VUPS_pred_rekonstrukci_1.jpg, 13kB
nahled_VUPS_pred_rekonstrukci_2.jpg, 10kB

Průběh rekonstrukce
nahled_VUPS_prubeh_rekonstrukce_1.jpg
nahled_VUPS_prubeh_rekonstrukce_2.jpg

 
nahled_VUPS_prubeh_rekonstrukce_3.jpg
nahled_VUPS_prubeh_rekonstrukce_4.jpg

Vybavení - Agritec Plant Research s.r.o.

 
nahled_Agritec_vybaveni_1.jpg
nahled_Agritec_vybaveni_2.jpg

 
nahled_Agritec_vybaveni_3.jpg

Vybavení - Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

 
nahled_Agrovyzkum_vybaveni_1.jpg
nahled_Agrovyzkum_vybaveni_2.jpg

 
nahled_Agrovyzkum_vybaveni_3.jpg

Vybavení - Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.

 
nahled_VSUO_vybaveni_1.jpg
nahled_VSUO_vybaveni_2.jpg

 
nahled_VSUO_vybaveni_3.jpg

Vybavení - Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.

 
nahled_VUB_vybaveni_1.jpg
nahled_VUB_vybaveni_2.jpg

 
nahled_VUB_vybaveni_3.jpg

Vybavení - Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

 
nahled_VULHM_vybaveni_1.jpg
nahled_VULHM_vybaveni_2.jpg

 
nahled_VULHM_vybaveni_3.jpg

Vybavení - Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

 
nahled_VUPS_vybaveni_1.jpg
nahled_VUPS_vybaveni_2.jpg

 
nahled_VUPS_vybaveni_3.jpg

Vybavení - Zemědělský výzkum, spol. s r.o.

 
nahled_ZV_vybaveni_1.jpg
nahled_ZV_vybaveni_2.jpg

 
nahled_ZV_vybaveni_3.jpg

Modernizace knihoven - Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

Velká studovna - průběh stavebních prací

 

 

Velká studovna - po rekonstrukci

 

Modernizace knihoven - Agritec Plant Research s.r.o.

Elektropráce v prostoru knihovny

 

Rekonstrukce WC a bezbariérového přístupu do knihovny

 

Modernizace knihoven - Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

Elektroinstalace

Výměna podlah

Modernizace knihoven - Zemědělský výzkum, spol. s r.o.

Před započetím stavebních prací

Stavební práce

Po ukončení stavebních prací

 

Závěrečná schůzka partnerů, 28. 5. 2015

 

 

Stálé informační tabulky

 

 

 

 

 


© Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
logolink-OPVaVpI.png, 9,4kB