Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu

Projekt OP VaVpI, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236

 

O projektu

vlajka-cz.png, 849B     vlajka-uk.png, 1,3kB    

O projektu

Název operačního programu:

OP Výzkum a vývoj pro inovace

Oblast podpory:

Propagace a informovanost o výsledcích VaV

Název projektu:

Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu

Název projektu v angličtině:

Specialised Library of Applied Research in Agriculture

Registrační číslo projektu:

CZ.1.05/3.2.00/12.0236

Doba realizace:

1. 3. 2013 – 30. 4. 2015

Celkové způsobilé výdaje projektu:
51 141 617,00 Kč

  • výše příspěvku EU: 43 470 374,45 Kč (85 %)
  • výše příspěvku ze státního rozpočtu: 7 671 242,55 Kč (15 %)

Poskytovatel dotace:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Příjemce:

Agrovýzkum Rapotín, s.r.o.

Partneři projektu:


Popis projektu:


Mezi hlavní cíle projektu „Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu“, zkráceně „SLARA“ (z angl.: Spec. Library of Applied Research in Agriculture) patří:

  • vytvoření moderního, funkčního a plnohodnotně vybaveného knihovnicko-informačního centra, které bude poskytovat vědecko-výzkumným pracovníkům i odborné veřejnosti pří-stup k nejvyspělejším znalostem z oblasti zemědělství, potravinářství, lesního hospodářství a souvisejících oborů;
  • vybavení knihovny nejuznávanějšími databázemi elektronických informačních zdrojů a vybranými tématickými oblastmi souvislé časopisecké a monografické řady, pokrývající svou strukturou základní potřeby výzkumu v agrárních oborech;
  • rekonstrukce a modernizace vybavení jednotlivých knihoven členů konsorcia.

Specifický cíl:

  • sjednocení klasických i nových informačních služeb a nezávislých druhů informačních zdrojů do vzájemně provázaného a uživatelsky přívětivého celku.

 


© Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
logolink-OPVaVpI.png, 9,4kB