Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu

Projekt OP VaVpI, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236

 

Výběrová řízení

vlajka-cz.png, 849B     vlajka-uk.png, 1,3kB    

Aktuální výběrová řízení

Všechna výběrová řízení, která jsou zadávána v režimu zjednodušeného podlimitního řízení, jsou uveřejněna na profilu zadavatele:

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek je 353871.

Aktuálně nejsou vyhlášená žádná výběrová řízení.

 

Ukončená výběrová řízení

 

Propagace projektu (2015, II)

Datum vyhlášení: 3. 2. 2015

Výsledek VŘ: jako nejvýhodnější nabídka veřejné zakázky byla vyhodnocena nabídka uchazeče REDA a.s.

Dokumenty ke stažení

název dokumentu datum zveřejnění/aktualizace
Výzva 3. 2. 2015
Zadávací dokumentace 3. 2. 2015
Příloha č. 1 - zadávací dokumentace 3. 2. 2015
Příloha č. 2. - Vzor krycího listu nabídky 3. 2. 2015
Příloha č. 3 a 4 - Čestná prohlášení 3. 2. 2015
Příloha č. 5 - Vzor kupní smlouvy 3. 2. 2015
Příloha č. 6 - Pravidla pro publicitu OP VaVpI 3. 2. 2015
Příloha č. 7 - Manuál vizuální identity OP VaVpI 3. 2. 2015
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky. 18. 2. 2015

 

Modernizace knihoven

Datum vyhlášení: 1. 8. 2014

Výsledek VŘ: jako nejvýhodnější nabídka veřejné zakázky byla vyhodnoceny nabídky uchazečů: EKOZIS spol. s r.o. (část 1 - Stavební práce); HiTES CE s.r.o. (část 2 - Hardware a software) a Kaplan nábytek s.r.o. (část 3 - Vybavení nezabudované).

Dokumenty ke stažení

název dokumentu datum zveřejnění/aktualizace
Výzva 1. 8. 2014
Zadávací dokumentace - část 1 - Stavební práce 1. 8. 2014
Zadávací dokumentace - část 2 - Hardware a software 1. 8. 2014
Zadávací dokumentace - část 3 - Vybavení nezabudované 1. 8. 2014
Příloha č. 2 - Vzor krycího listu 1. 8. 2014
Příloha č. 3 a 4 - Čestná prohlášení 1. 8. 2014
Příloha č. 5a - Vzor smlouvy k části 1 Stavební práce 1. 8. 2014
Příloha č. 5b - Vzor smlouvy k části 2 Hardware a software 1. 8. 2014
Příloha č. 5c - Vzor smlouvy k části 3 Vybavení nezabudované 1. 8. 2014
Dodatečné informace č. 1 12. 8. 2014
Zadávací dokumentace - část 1 - Stavební práce (formát *.doc) 12. 8. 2014
Zadávací dokumentace - část 2 - Hardware a software (formát *.doc) 12. 8. 2014
Zadávací dokumentace - část 3 - Vybavení nezabudované (formát *.doc) 12. 8. 2014
Dodatečné informace č. 2 18. 8. 2014
Dodatečné informace č. 3 21. 8. 2014
Dodatečné informace č. 4 26. 8. 2014
Rozhodnutí o zrušení VŘ - část 3 Vybavení nezabudované 4. 9. 2014
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky - část 1 - Stavební práce 17. 9. 2014
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky - část 2 - Hardware a software 17. 9. 2014
Výzva část 3 - Vybavení nezabudované (včetně příloh) 22. 9. 2014
Zadávací dokumentace část 3 - Vybavení nezabudované 22. 9. 2014
Zadávací dokumentace část 3 - Vybavení nezabudované (formát *.doc) 22. 9. 2014
Zadávací dokumentace část 3 - Příloha č. 2 - Vzor krycího listu (formát *.doc) 22. 9. 2014
Zadávací dokumentace část 3 - Příloha č. 3 a 4 - Čestná prohlášení (formát *.doc) 22. 9. 2014
Vzor smlouvy k části 3 Vybavení nezabudované (formát *.doc) 22. 9. 2014
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky - část 3 - Vybavení nezabudované 13. 10. 2014

 

Audit projektu Oborová knihovna aplikovaného zemědělského výzkumu

Datum vyhlášení: 24. 9. 2013

Výsledek VŘ: jako nejvýhodnější nabídka veřejné zakázky byla vyhodnocena nabídka uchazeče AUDIT DAŇE CZ s.r.o.

Dokumenty ke stažení

název dokumentu datum zveřejnění/aktualizace
výzva a zadávací dokumentace 24. 9. 2013
Audit projektu - dodatečné informace č. 1 9. 10. 2013
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 25. 10. 2013

 

Elektronické informační zdroje

Datum vyhlášení: 3. 8. 2013

Výsledek VŘ: jako nejvýhodnější nabídka veřejné zakázky byla vyhodnocena nabídka uchazeče Albertina Icome Praha s.r.o.

Dokumenty ke stažení

název dokumentu datum zveřejnění/aktualizace
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 30. 8. 2013
výzva 3. 8. 2013
zadávací dokumentace 3. 8. 2013

 

Pořízení software

Datum vyhlášení: 12. 7. 2013

Výsledek VŘ: jako nejvýhodnější nabídka veřejné zakázky byla vyhodnocena nabídka dodavatele AutoCont CZ a.s.

Dokumenty ke stažení

název dokumentu datum zveřejnění/aktualizace
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 31. 7. 2013
výzva a zadávací dokumentace 12. 7. 2013
příloha č. 2 - vzor krycího listu nabídky (doc) 12. 7. 2013
příloha č. 3 - plnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 a § 54 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (doc) 12. 7. 2013
příloha č. 4 - prohlášení uchazeče dle § 68 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (doc) 12. 7. 2013

 

Pořízení hardware

Datum vyhlášení: 28. 5. 2013

Výsledek VŘ: jako nejvýhodnější nabídka veřejné zakázky byla vyhodnocena nabídka dodavatele AutoCont CZ a.s.

Dokumenty ke stažení

název dokumentu datum zveřejnění/aktualizace
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 19. 6. 2013
výzva a zadávací dokumentace 28. 5. 2013
příloha č. 6 - půdorys Agrovýzkum Rapotín 28. 5. 2013
příloha č. 7 - půdorys VŠUO Holovousy 28. 5. 2013
příloha č. 8 - půdorys Agritec Plant Research Šumperk 28. 5. 2013
příloha č. 9 - půdorys VÚLHM Opočno 28. 5. 2013
příloha č. 10 - půdorys VÚB Havlíčkův Brod 28. 5. 2013
příloha č. 11 - půdorys VÚPS Brno 4. 6. 2013
příloha č. 12 - půdorys Zemědělský výzkum Troubsko 28. 5. 2013
příloha č. 13 - kupní smlouva hardware 28. 5. 2013
Pořízení hardware - dodatečné informace č. 1. 3. 6. 2013

 

Stavební práce

Datum vyhlášení: 3. 6. 2013

Výsledek VŘ: jako nejvýhodnější nabídka veřejné zakázky byla vyhodnocena nabídka uchazeče Ekozis spol. s r.o.

Dokumenty ke stažení

název dokumentu datum zveřejnění/aktualizace
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 19. 6. 2013
výzva a zadávací dokumentace 3. 6. 2013
příloha č. 6 - tiskopis smlouvy o dílo 3. 6. 2013

 

Vybavení nezabudované

Datum vyhlášení: 28. 5. 2013

Výsledek VŘ: jako nejvýhodnější nabídka veřejné zakázky byla po vypořádání námitek vyhodnocena nabídka uchazeče JP-KONTAKT, s.r.o.

Dokumenty ke stažení:

název dokumentu datum zveřejnění/aktualizace
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 27. 6. 2013
Vypořádání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 27. 6. 2013
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 18. 6. 2013
výzva a zadávací dokumentace 28. 5. 2013
příloha č. 6 - půdorys Agrovýzkum Rapotín 28. 5. 2013
příloha č. 7 - půdorys VŠUO Holovousy 28. 5. 2013
příloha č. 8 - půdorys Agritec Plant Research Šumperk 28. 5. 2013
příloha č. 9 - půdorys VÚLHM Opočno 28. 5. 2013
příloha č. 10 - půdorys VÚB Havlíčkův Brod 28. 5. 2013
příloha č. 11 - půdorys VÚPS Brno 28. 5. 2013
příloha č. 12 - kupní smlouva vybavení nezabudované 28. 5. 2013
Vybavení nezabudované - dodatečné informace č. 1 3. 6. 2013
Vybavení nezabudované - dodatečné informace č. 2 7. 6. 2013
Vybavení nezabudované - dodatečné informace č. 2, příloha č. 1 7. 6. 2013
Vybavení nezabudované - dodatečné informace č. 2, příloha č. 2 - Technická zpráva (Architektonické řešení) 7. 6. 2013

 

Zrušená výběrová řízení

 

Propagace projektu (2015)

Datum vyhlášení: 14. 1. 2015

Výběrové řízení bylo zrušeno - ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné nabídky.

Dokumenty ke stažení

název dokumentu datum zveřejnění/aktualizace
Rozhodnutí o zrušení 2. 2. 2015
Výzva a zadávací dokumentace 14. 1. 2015
Příloha č. 1 - zadávací dokumentace 14. 1. 2015
Příloha č. 2. - Vzor krycího listu nabídky 14. 1. 2015
Příloha č. 3 a 4 - Čestná prohlášení 14. 1. 2015
Příloha č. 5 - Vzor kupní smlouvy 14. 1. 2015
Příloha č. 6 - Pravidla pro publicitu OP VaVpI 14. 1. 2015
Příloha č. 7 - Manuál vizuální identity OP VaVpI 14. 1. 2015

 

Propagace projektu (2014)

Datum vyhlášení: 25. 11. 2014

Výběrové řízení bylo zrušeno - ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné nabídky.

Dokumenty ke stažení

název dokumentu datum zveřejnění/aktualizace
Rozhodnutí o zrušení 16. 12. 2014
Výzva a zadávací dokumentace 25. 11. 2014
Příloha č. 1 - zadávací dokumentace 25. 11. 2014
Příloha č. 2. - Vzor krycího listu nabídky 25. 11. 2014
Příloha č. 3 - Čestná prohlášení 25. 11. 2014
Příloha č. 4 - Vzor kupní smlouvy 25. 11. 2014
Dodatečné informace č. 1 26. 11. 2014
Příloha č. 5 - Pravidla pro publicitu OP VaVpI 26. 11. 2014
Příloha č. 6 - Manuál vizuální identity OP VaVpI 26. 11. 2014

 

Audit projektu

Datum vyhlášení: 28. 6. 2013

Výběrové řízení bylo zrušeno - požadavkům vyhověla pouze jedna nabídka.

Dokumenty ke stažení

název dokumentu datum zveřejnění/aktualizace
Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení „Audit projektu“ 26. 8. 2013
výzva a zadávací dokumentace 28. 6. 2013
příloha č. 1 28. 6. 2013
příloha č. 2 28. 6. 2013
příloha č. 3 28. 6. 2013
příloha č. 4 28. 6. 2013
dodatečné informace č. 1 22. 7. 2013
dodatečné informace č. 2 23. 7. 2013
dodatečné informace č. 3 23. 7. 2013
dodatečné informace č. 4 31. 7. 2013

 

Elektronické informační zdroje

Datum vyhlášení: 30. 7. 2013

Jednací řízení bez uveřejnění s názvem Elektronické informační zdroje bylo zrušeno.

Dokumenty ke stažení

název dokumentu datum zveřejnění/aktualizace
Rozhodnutí o zrušení jednacího řízení bez uveřejnění s názvem „Elektronické informační zdroje“ 2. 8. 2013
výzva 30. 7. 2013
zadávací dokumentace 30. 7. 2013

 

Pořízení software

Datum vyhlášení: 28. 5. 2013

Zakázka byla zrušena - ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné nabidky.

Dokumenty ke stažení

název dokumentu datum zveřejnění/aktualizace
Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Pořízení software“ 11. 6. 2013
výzva a zadávací dokumentace 28. 5. 2013
příloha č. 2 - vzor krycího listu nabídky (doc) 3. 6. 2013
příloha č. 3 - plnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (doc) 3. 6. 2013
příloha č. 4 - Prohlášení uchazeče dle § 68 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (doc) 3. 6. 2013
příloha č. 5 - kupní smlouva software 3. 6. 2013
Pořízení software - dodatečné informace č. 1. 4. 6. 2013

 


© Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
logolink-OPVaVpI.png, 9,4kB