Časopis Výzkum v chovu skotu

Bulletin „Výzkum v chovu skotu“ vychází již od roku 1958 (do roku 2011 vycházel pod hlavičkou Výzkumného ústavu chovu skotu, s.r.o.). Je vydáván čtyřikrát ročně a svazek mívá 30 až 75 stran. Bulletin byl založen, aby bylo umožněno odborné veřejnosti (tj. nejen pracovníkům obou společností, ale i externím autorům) publikovat výsledky vědeckých experimentů a studií. Zaměřuje se zejména na šlechtění, kontrolu mléčné a masné užitkovosti, genetiku populací a reprodukci v chovu skotu. Dále se zabývá tématy jako pastviny a půda, pratotechnika, sklizeň a konzervace krmiv, výživa a krmení skotu, zdravotní stav skotu, kvalita a zpracování živočišných potravinových surovin, analytika zemědělských materiálů, ekonomika chovu skotu, problematika chovu malých přežvýkavců.

Časopis od devadesátých let disponuje registrací ISSN a je oficiálně zahrnut v mezinárodní britské vědecké databázi výsledků zemědělského výzkumu CAB Abstracts. Od roku 2007, na vyžádání společnosti Thompson Scientific (dříve ISI), bylo po dobu tří let každé číslo bulletinu pravidelně zasíláno do sídla této společnosti (Philadelphia, USA) pro účel screeningu a hodnocení úrovně bulletinu a případné zařazení do některého currentového produktu. Od roku 2008 je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice a publikování článků znamená pro autory možnost zařazení jejich publikačních výstupů do databáze RIV. V poslední době je snahou redakční neustále zvyšovat kvalitu a úroveň bulletinu a podnikat další kroky za účelem zařazení do databáze Scopus společnosti Elsevier.

Bulletin je distribuován do státních zemědělských knihoven, do zemědělských univerzit a škol, podniků služeb v chovu skotu a zemědělských podniků v České republice i zahraničí. Bulletin je řízen redakční radou, kde nadpoloviční většinu tvoří externí vědečtí a odborní pracovníci.

Další informace naleznete na samostatných webových stránkách bulletinu Výzkum v chovu skotu.