Pokusná akreditovaná stáj

Pokusná akreditovaná stáj Gabrielov I. která se nachází v areálu Výzkumného ústavu pro chov skotu, s.r.o. Maximální denní kapacita stáje je 40 zvířat druhu Tura domácího o maximální hmotnosti nad 400 kg.

Osvědčení o akreditaci bylo uděleno dne 15. 8. 2012 (pod č.j. 142976/2012-MZE-17214) na dobu 5 let pro druh činnosti podle §15 odst. 1 písm. a), c), d), e) a g) zákona na ochranu zvířat, tedy za účelem:

 • odvrácení nebo prevence nemocí, zdravotních poruch a jiných anomálií a jejich následků u člověka, zvířat nebo rostlin, včetně výroby a zkoušení jakosti, účinnosti a neškodnosti léčiv, látek nebo výrobků;
 • zjišťování, vyhodnocování, řízení nebo modifikace fyziologických stavů u člověka, zvířat nebo rostlin;
 • ochrany životního prostředí v zájmu zdraví nebo dobrých životních podmínek lidí anebo zvířat;
 • provádění výuky, pokud účelu nelze dosáhnout jinak;
 • provádění vědeckého výzkumu.

Volná boxová stáj

Volná boxová stáj s označením GRIC se 4 RIC boxy a maximální denní kapacitou 12 zvířat nabízí:

 • provádění testů dobrovolného příjmu sušiny konzervovaných objemných krmiv pomocí monitorovacího software RIC 1.7 (firmy Identoservis B.V.);
 • individuální etologická sledování.

Stáj s individuálním ustájením

Stáj s individuálním ustájením s označením G16 a maximální denní kapacitou 16 zvířat nabízí:

 • provádění testů dobrovolného příjmu sušiny konzervovaných objemných krmiv;
 • individuální etologická sledování;
 • provádění testů in vitro a in situ s využitím kanylovaných zvířat s voperovanou ruminální kanylou.

Bilační stáj

Bilanční stáj s označením Gbil a maximální denní kapacitou 12 zvířat nabízí:

 • provádění bilančních pokusů na skotu.

Odpovědnou osobou za péči o pokusná zvířata v pokusné stáji je dle platné legislativy a příslušných školení Mgr. Blanka Zábrodská, Ph.D.


Kontakt

Mgr. Blanka Zábrodská, Ph.D.
Tel.: 583 392 134
E-mail: blanka.zabrodska [at] vuchs.cz