Bio-impedanční spektroskopie

Moderní a efektivní způsob hodnocení kvality hovězího masa

Naše řešení

Technologie a metodika měření impedance byla vyvinuta v rámci projektu Technologické agentury ČR č. TA01010153 – Technologie pro rutinní měření kvalitativních parametrů výsekového masa a pro kontrolovaný proces jeho zrání za účelem zvýšení přidané hodnoty výrobků a definice nových produktů v masném průmyslu, který byl řešen v letech 2011–2014 společností Agrovýzkum Rapotín s.r.o, Jaroslava Klemensová – MASOMA a GEOtest a.s.

Impedanční analyzátory

Byly vyvinuty dvě generace impedančních analyzátorů I-METR, přičemž zejména druhá generace přístroje (I-METR 2) je mimořádně vhodná pro měření impedance u značného počtu kusů masa, protože má zabudován infračervený skener čárových kódů a vnitřní software uzpůsobený k ukládání velkého množství dat.

Měřící elektrody

Dvě generace měřících jehlových elektrod – obě generace jsou chráněny užitnými vzory. Samozřejmostí je použití potravinářsky nezávadných materiálů.

Software

Software pro vyhodnocení impedančních dat (Impedance Data Analyser, IDA) a software pro vyhodnocení křehkosti masa (Impedance Tenderness Analyser, ITA). Software ITA využívá výsledky impedančních měření zpracované softwarem IDA a na základě predikčních rovnic stanovuje míru zrání masa.

Metodika

Metodika certifikovaná Ministerstvem zemědělství, popisující hodnocení zrání masa pomocí elektrické impedance s využitím všech vyvinutých prvků.

Tento „balíček“ řešení je plně využitelný pouze jako celek a předpokládá se „řešení na míru“ každému uživateli.

Agrovýzkum logo