Bio-impedanční spektroskopie

Moderní a efektivní způsob hodnocení kvality hovězího masa

Bio-impedanční spektroskopie

Co je bio-impedanční spektroskopie?

Biologické tkáně mají schopnost komplexní impedance nebo bio-impedance, která se mění s ohledem na frekvenci. To je způsobeno disperzními mechanismy, které řídí jak elektromagnetické spektrum interaguje s tkání na buněčné a molekulární úrovni. Měření bio-impedanční spektra biologického vzorku může potenciálně poskytnout náhled do vlastností tkáňové struktury.

Všechny metody, které se zaměřují na popis pasivních elektrických vlastností biologických tkání, jsou v současné době řazeny pod pojmem bioimpedanční (BI) metody.

Proč bio-impedanční spektroskopie?

Spotřebitelé a výrobci stále častěji hledají produkty s certifikovanou kvalitou. Masný průmysl není výjimkou. Kromě toho, odvětví masa, zejména odvětví hovězího masa, se musí potýkat s velkými problémy, zejména kvůli rozsáhlé variabilitě suroviny, která se v konečném důsledku promítá do vysoké variability a kvality výrobků a nízkými možnostmi řízení těchto procesů ke konečnému komerčnímu produktu. Masný průmysl potřebuje spolehlivé kvalitní maso a informace v rámci celého procesu výroby s cílem zaručit vysoce kvalitní masné výrobky pro spotřebitele.

Výhody bio-impedanční spektroskopie

Diagnostické metody bio-impedanční spektroskopie mají především tyto výhody:

Bioelektrická impedanční analýza (BIA) přesně předvídá změny ve složení jatečně upraveného hovězího masa.

Hodnocení kvality jatečně upravených těl je důležité pro jejich třídění, nákup a prodej. Podíl svalové tkáně a zastoupení libové je důležitým kritériem pro kuchyňskou úpravu a další zpracování masa v masném průmyslu. Bio-impedanční spektroskopie se nabízí jako možný způsob odhadu křehkosti masa během zrání.

Agrovýzkum logo