Lidské zdroje v agrárním výzkumu

Menu
Informace o projektu
Název operačního programu:
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory 7.2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Název projektu:
„Rozvoj lidských zdrojů v aplikovaném...“

Zkrácený název projektu:
„Lidské zdroje v agrárním výzkumu“

Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/2.3.00/09.0157

Doba realizace:
1. 8. 2009 – 31. 7. 2012

Poskytovatel dotace:
MŠMT

Příjemce:
Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.


Partneři projektu: Obsahem projektu je:
  • Další odborné vzdělávání pracovníků v aplikovaném zemědělském výzkumu a podpora intersektorální mobility, systematické vzdělávání VaV zaměstnanců žadatele v oblasti řízení výzkumu, projektového řízení, komunikačních a prezentačních dovedností, ochrany a ohodnocování duševního vlastnictví.
  • Systematická práce se zájemci o VaV z řad žáků a studentů středních a vyšších odborných škol se zemědělským zaměřením formou mimoškolní činnosti.
  • Práce s doktorandy zemědělských univerzit s cílem podpořit jejich další studium a orientaci na zemědělský výzkum.
  • Podpora rozvoje jazykových znalostí, především odborné a konverzační angličtiny, pro šíření poznatků vědy a výzkumu a jako předpoklad zapojení se do mezinárodních sítí spolupráce s jinými VaV institucemi a do mezinárodních projektů.

logolink.png, 37kB
© Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. | XHTML 1.0 | CSS 2.1