title2.png, 30kB
Vědecký a odborný bulletin společnosti Agrovýzkum Rapotín s.r.o

Výzkum v chovu skotu - webová prezentace


 • Je recenzovaným odborným časopisem, který vydává Agrovýzkum Rapotín s.r.o. (do roku 2011 Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.)
 • Vychází od roku 1958.
 • Je řízen redakční radou, kde nadpoloviční většinu tvoří externí vědečtí a odborní pracovníci.
 • Je vydáván čtyřikrát ročně.
 • Od devadesátých let je oficiálně zahrnut v mezinárodní britské vědecké databázi výsledků zemědělského výzkumu CAB Abstracts.
 • Je vydáván s podporou MZe na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.
 • Od roku 2008 je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.
 • Články externích autorů jsou publikovány bez poplatku.

Zaměření:

Zejména šlechtění, kontrola mléčné a masné užitkovosti, genetika populací a reprodukce v chovu skotu. Dále: pastviny a půda, pratotechnika, sklizeň a konzervace krmiv, výživa a krmení skotu, reprodukce skotu a reprodukční biotechnologie, zdravotní stav skotu, kvalita a zpracování živočišných potravinových surovin, analytika zemědělských materiálů, ekonomika chovu skotu, problematika chovu malých přežvýkavců.

Redakce - kontakt:

 • Výzkum v chovu skotu
 • Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
 • Rapotín, Výzkumníků 267, 788 13 Vikýřovice
 • E-mail: redakce [at] vuchs.cz
Vydává : Agrovýzkum Rapotín s.r.o | ISSN 0139-7265