Výzkum v chovu skotu 4/2008

Série A – Původní vědecká sdělení

Strana Název článku / autor
2 Identifikace izolovaných kmenů B. cereus a B. licheniformis pomocí vhodné molekulární metody a určení jejich původu

Identification of isolated B. cereus and B. licheniformis strains using useful molecular method and determination of their origin

Vyletělová,M. – Nejeschlebová, L.

[A]

9 Evaluation of milk production results in selected goat herds

Hodnocení výsledků mléčné užitkovosti ve vybraných chovech koz

Ježková, A. – Stádník, L. – Berková, Z. – Štolc, L.

[E]

16 The seasonal changes in cow milk yields in relation to pasture chemical composition

Sezónní změny v produkci mléka skotu ve vztahu k chemickému složení pastevního porostu

Frelich, J. – Šlachta, M. – Čermák, B. – Vávrová L.

[E]

20 Effect of CSN2 and CSN3 haplotypes on milk quality and coagulation properties in Czech Fleckvieh

Vliv haplotypů CSN2 a CSN3 na parametry kvality a syřitelnosti mléka u českého strakatého skotu

Matějíček, A. – Matějíčková, J. – Štípková, M. – Kyseľová, J. – Hanuš, O. – Genčurová, V. – Němcová, E. – Kott, T. – Šifrová, J. – Krejčová, M. – Melčová, S. – Hölzelová, I. – Bouška, J.

[E]

Série B – Odborná sdělení

Strana Název článku / autor
28 Test věrohodnosti stanovení počtu somatických buněk ze vzorků mléka pro kontrolu užitkovosti

Reliability test of somatic cell count determination in the samples for milk recording

Hering, P. – Hanuš, O. – Říha, J. – Klímová, Z. – Sojková, K. – Jedelská, R.

[A]

Aktuální informace

Strana Název článku / autor
38 Software pro vizuální hodnocení intramuskulárního protučnění a marblingu hovězího masa pomocí analýzy obrazu – Marbling IA, MŠMT 2B06107

Říha J. et al., řešitelé projektu MŠMT 2B06107

[C]

Zprávy z cest

Strana Název článku / autor
40  Zpráva z konference o malých přežvýkavcích, 26. – 28. 1. 2008, Muscat (Omán)

Macek A.

[C]

42 Zpráva z konference ICAR 2008, 16. – 20. 6. 2008, Niagara Falls, New York (USA)

Macek A.

[C]

44 XXI International Grassland Congress & VIII International Rangeland Congress – Multifunctional Grasslands in a Changing World, 29.6. – 5.7. 2008, Hohhot

Svozilová M.

[C]

47 1st International Pasture Conference – „Milk production from pasture“, Ettelbruck, Lucembursko, 4. 7. 2008

Štýbnarová M.

[C]

[A] – Česky (anglický abstrakt)
[E] – Anglicky (český abstrakt)
[C] – Pouze v češtině

Číslo: 4
Rok vydání: 2008
Ročník: L
Svazek: 184

Zpět