Výzkum v chovu skotu 2/2010

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Kvalita jatečně upraveného těla býků ve třídách zmasilosti systému SEUROP The beef carcass quality of bulls at the SEUROP system Filipčík, R. – Šubrt, J. – Dufek, A. – Homola, M. [A] 12 Fyzikální vlastnosti půd pod trvalými travními porosty a vliv organického hnojení na jejich dynamiku Physical […]

Výzkum v chovu skotu 1/2010

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Spektrum mastných kyselin v mlezivu ovcí Spectrum of fatty acids in sheep colostrum Fantová, M. – Nohejlová, L. – Joch, M. – Štolc, L. [A] 10 Dynamika složení mléka modelového stáda dojnic jako referenční faktor kontroly analytické práce – případová studie Dynamics of milk composition in model dairy […]

Výzkum v chovu skotu 4/2009

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Kontrola užitkovosti v systémech robotizovaného dojení krav Milk recording of dairy cows milked using the automatic milking system Chládek, G. – Hanuš, O. – Falta, D. – Komzáková, I. – Jedelská, R. – Hering, P. – Králíček, T. [A] 12 Analýza spojitého efektu SNPs génov CSN3, CSN2, DGAT1 […]

Výzkum v chovu skotu 3/2009

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Vliv vybraných faktorů na hmotnost býků a jalovic plemene charolais ve 120, 210 a 365 dnech věku The effect of selected factors on live weight of Charolais bulls and heifers at 120, 210, and 365 days of age Toušová, R. – Stádník, L. – Louda, F. – Řehounek, […]

Výzkum v chovu skotu 2/2009

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Hodnocení BCS ve vztahu k vybraným ukazatelům lineárního popisu exteriéru u českého strakatého skotu Evaluation of the body condition score and type traits in the Czech Fleckvieh cattle Kučera, J. [A] 14 Occurrence of mastitis infections in goat milk and their relation to other milk parameters Výskyt mastitidních […]

Výzkum v chovu skotu 1/2009

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Analysis of milk urea and milk citrate content during the postpartal period and their impact on reproduction in dairy cows Analýza obsahu močoviny a kyseliny citrónové v mléce během poporodního období a jejich vliv na reprodukci u dojených krav Kubešová, M. – Fajmon T. – Frelich, J. – […]

Výzkum v chovu skotu 4/2008

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Identifikace izolovaných kmenů B. cereus a B. licheniformis pomocí vhodné molekulární metody a určení jejich původu Identification of isolated B. cereus and B. licheniformis strains using useful molecular method and determination of their origin Vyletělová,M. – Nejeschlebová, L. [A] 9 Evaluation of milk production results in selected goat […]

Výzkum v chovu skotu 3/2008

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 The comparison of growth ability of Aberdeen Angus and Hereford bulls in rearing house Porovnání růstové schopnosti býků aberdeen angus a hereford v odchovně Ježková, A. – Stádník, L. – Kolářský, F. – Louda, F. – Štolc, L. [E] 10 The differences of selected indicators of raw milk […]

Výzkum v chovu skotu 2/2008

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 The evolution and quality of permanent, strip-seeded and temporary grassland at the Jevíčko site from 1991 till 2006 Vývoj a kvalita trvalého, přisetého a dočasného travního porostu v letech 1991 – 2006 na stanovišti Jevíčko Kohoutek, A. – Nerušil, P. – Pozdíšek, J. [E] 9 Postup k omezení […]

Výzkum v chovu skotu 1/2008

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Growth and Reproduction Differences of Beef Bulls in Artificial Insemination and Bulls in Natural Service Porovnání plemenných hodnot reprodukce a růstu u býků masných plemen v inseminaci a v přirozené plemenitbě Bezdíček, J. – Bjelka, M. – Dufek, A. [E] 13 Možné role, pozice, faktory a složky mlékařství […]