Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti

Agrovýzkum Rapotín s.r.o. a jeho mateřská společnost Výzkumný ústavu chovu skotu, s.r.o. se v období od 1. 8. 2014 do 31. 7. 2015 účastnily projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.


Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Doba realizace: 1. 8. 2014 – 31. 7. 2015


Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond?

V letech 2013 – 2015 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti. Tento projekt je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 bylo u zaměstnavatele Agrovýzkum Rapotín s. r. o., IČ: 26788462 v rámci projektu podpořeno 1 vyhrazené pracovní místo na SÚPM částkou 180.000,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85 %, tj. 153.000,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15 %, tj. 27.000,- Kč.

V období od 1. 8. 2014 do 31. 7. 2015 bylo u zaměstnavatele Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., IČ: 49608851 v rámci projektu podpořeno 1 vyhrazené pracovní místo na SÚPM částkou 120.000,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 102.000,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj 18.000,- Kč.


Zpět