Využití aktivátorů biologické transformace organické hmoty jako podpůrného nástroje ke zlepšení úrodotvorného potenciálu půd

Typ publikace: Certifikovaná metodika

Autoři: Látal, O. - Bílovský, J. - Šařec, P. - Novák, P. - Fiala, K. - Sedláčková, I.

Rok vydání: 2017

ISBN: 978-80-87592-25-0

Popis: Cílem metodiky je poskytnout zemědělskému managementu i jednotlivcům hospodařícím na orné půdě postupy, založené na vybraných kombinacích aktivátorů biologické transformace organické hmoty a pomocných půdních látek, vedoucí v dlouhodobém časovém horizontu ke zlepšení úrodotvorného potenciálu půd a obnově biologické aktivity antropogenně poškozených půd.

Zpět