Vybrané obrazové výsledky stavu mramorování masa kříženců plemene wagyu pod vlivem různých hladin věku a pohlaví

Typ publikace: Audiovizuální tvorba

Rok vydání: 2018

Ke stažení: mramor2018.pdf

Popis: Vybrané obrazové výsledky stavu mramorování masa kříženců plemene wagyu pod vlivem různých hladin věku a pohlaví z chovu VÚCHS Rapotín, s.r.o. Tento výstup z kategorie audiovizuální tvorba (A) vznikl s využitím poskytnuté institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Rozhodnutí reg. č. MZE-RO1218 ze dne 26.2.2018.

Citace výsledku
DUFEK, A. (2018): Vybrané obrazové výsledky stavu mramorování masa kříženců plemene wagyu pod vlivem různých hladin věku a pohlaví. Vizuální prezentace výsledků výzkumu mramorování z let 2014-2018. Umístění: https://www.vuchs.cz/soubory/mramor2018.pdf

Anotace:
Audiovizuální výstup obsahuje fotografie mramorování u hovězího masa – svalu m. longissimus thoracis. 50 fotek zahrnuje 4 kategorie skotu – býci, jalovice, voly a krávy. Jedná se o křížence plemeníků wagyu s kříženci plemen charolais, blonde d´Aquitaine a simentálského skotu v mateřské pozici. Fotografie byly pořízeny na úrovni 8-9 hřbetního obratle v letech 2014-2018. Na fotografiích je patrné žádné nebo slabší mramorování u býků a vynikající mramorování u jalovic a volů, z nichž u většiny je stupeň mramorování na světové úrovni, splňující kritéria pro nejnáročnější steakovou gastronomii. Fotografie jsou seřazeny podle let, dále podle pohlaví a jsou doplněny informacemi o plemenné příslušnosti a věku při porážce. Dostupné jsou také údaje o výživě zvířat. Fotografie k roku 2018, tzn. od strany 33 dále, jsou opatřeny hypertextovým odkazem do databáze serveru https://www.hovezimaso.cz/. Zájemce po kliknutí na fotografii přejde na stránku s údaji o zvoleném zvířeti, kde zjistí datum narození, porážky (pokud nebylo poraženo v cizině) a plemennou příslušnost zvířete. Výsledek je koncipován pro specialisty v oboru zootechniky a zkušené chovatele skotu, kteří znají problematiku mramorování u hovězího masa. Údaje o plemenné příslušnosti, věku poražených zvířat, kategorii pohlaví a výživě, uvedené ve výsledku jsou pro ně dostatečné k tomu, aby se rozhodli pro jejich aplikování.

Zpět