Vliv vybraných faktorů na fertilizační proces hospodářských zvířat

Pracovní workshop k výsledkům projektu NAZV č. QI91A061 „Vliv rozdílné metabolické aktivity organismu na biologické a oplodňovací charakteristiky gamet dojeného skotu“.

Workshop pořádá Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. v Rapotíně a Česká zemědělská univerzita v Praze.

Informace o semináři:

  • Datum: 25. 9. 2013
  • Místo: Rapotín, konferenční sál Výzkumného ústav pro chov skotu, s.r.o.
  • Zahájení: 9.00 hodin
  • Odpovědný řešitel projektu: MVDr. Alexander Makarevich, Dr.Sc.
  • Organizační zajištění: Veronika Miklíková, tel. 583 392 117, e-mail: veronika.miklikova [at] vuchs.cz
  • Vložné: 300,- Kč včetně DPH 21 %, poukažte na účet číslo 33709841/0100 (KB Šumperk), variabilní symbol 25092013. Vložné je určeno na úhradu občerstvení.
  • Na akci bude předán tištěný sborník přednášek
Zpět